Burgerarrest / Citizen’s arrest

Burgerarrest / Citizen’s arrest

English below

Lang niet iedereen is ermee bekend, maar onder omstandigheden is het toegestaan dat jij, net als de politie, iemand mag arresteren. Om chaos te voorkomen, is dit uiteraard niet zomaar toegestaan en zijn hier een aantal regels voor. In dit stukje leg ik uit, wanneer jij het recht hebt om iemand aan te houden. Eerst zet ik de voorwaarden uiteen, vervolgens laat ik een aantal praktijkgevallen zien.

Deze bevoegdheid is neergelegd in het Wetboek van Strafvordering. Voor deze bevoegdheid is allereerst een ‘heterdaadje’ vereist. Oftewel een betrapping op heterdaad of ontdekking zeer kort na het gepleegde feit, zoals tijdens de vlucht. Daarnaast moet de aanhouding worden verricht om iemand zo snel mogelijk over te dragen aan de politie. Bij de aanhouding mag geweld worden gebruik en zelfs opsluiten mag. Wel moet dit passend en nodig zijn geweest, zo niet dan riskeer je zelf vervolging. Verder moet er sprake zijn van een verdachte. Oftewel, een redelijk vermoeden dat de persoon die wordt aangehouden het feit daadwerkelijk heeft verricht. Verder heeft een gewone burger niet de bevoegdheden die politieagenten wel hebben. Zo mag je als burger geen voorwerpen in beslag nemen of zomaar een huis betreden.

In de praktijk zijn er een aantal voorbeelden van te vinden waarbij de burger bij de aanhouding van een verdachte toch verkeerd bezig was. Voor burgers is het veelal lastig om de regels toe te passen, vooral als er emoties bij komen kijken. Desondanks is dit wel vereist om niet zelf een straf te riskeren. Een wat ouder, bekend voorbeeld is het voorbeeld van een boer die een jongen opsluit in zijn schuur omdat hij tegen de wil van de boer zich op zijn land bevond. Toen zijn moeder het kind kwam halen, weigerde de boer het verzoek van de moeder om hem vrij te laten. Ondanks dat er wellicht sprake was van een betrapping op heterdaad was het hier niet passend om de jongen op te sluiten en bovendien was het ook niet de boer zijn bedoeling om de jongen zo snel mogelijk over te dragen aan de politie.

Kortom, als burger heb je de bevoegdheid om een verdachte op het heterdaad aan te houden. Om te voorkomen dat het een chaos wordt, zijn hier een aantal wettelijke voorschriften voor. Zoals het ‘heterdaadje’, het zo snel mogelijk overdragen aan de politie,proportionaliteit, etc. Indien je besluit gebruik te maken van deze bevoegdheid moet je uiteraard ook goed overwegen welke risico’s je neemt voor je eigen veiligheid. Immers, het benaderen van een verdachte is niet altijd zonder gevaar.

Citizen’s arrest

Not everybody knows it, but under certain conditions you have the authority to arrest somebody. To prevent problems there are rules about this citizen’s arrest. I will explain these rules, by telling about the conditions and showing an example.

This authorization is created in the Dutch: ‘Wetboek van Strafvordering’. Provided for a lawful citizen arrest is ‘a caught in the act’ or very short after the act, for example when the suspect flees away. Furthermore the main goal of the arrest has to be to transfer the suspect to the police. If necessary the use of violence isn’t forbidden. And even locking someone temporarily up is allowed. But the use of violence and locking up is only allowed if it is appropriate. If you are using too much, or needless violence you are risking that your are prosecuted yourself. Furthermore there has to be a suspect. There has to be a reasonably assumption that the person who is arrested committed it. important is that you do not have the rights like normal police officers have. Like entering a house or the use of weapons.

There are a few examples of a citizen’s arrest where the citizen acted unlawfully. It is sometimes difficult to act proper in the heat of the moment. However, acting without paying attention to the law can get yourself arrested. An example of a citizen’s arrest which wasn’t in accordance with the law was the situation of a farmer who arrested a child for trespassing. The child was just playing at the farmers property. He locked the child up in one of his barns and when his mother came to take the child home he didn’t release the child. This is a situation of a unlawful citizen’s arrest. It is not appropriate to lock up a child for trespassing for so long.

In short, as a citizen living in the Netherland you have the authority to arrest a suspect when there is a ‘caught in the act’. A few rules exist before you can use this authority. Like the condition of ‘caught in the act’, handle the suspect over to the police, appropriateness of the arrest and used method, etc. Furthermore if you want to use this authority it is very important that you consider all the risks about arresting a suspect. Approaching a suspect isn’t always without danger.