Deliveroo moet pensioenpremie betalen aan zijn medewerkers.

Wanneer bedrijven aan bepaalde voorwaarden voldoen zijn zij verplicht om aan het pensioenfonds deel te nemen, dit houdt in dat zij dan voor haar medewerkers pensioenpremies dient te betalen. 
Deliveroo wordt door zichzelf gezien als een bedrijf waarbij het aanbieden van een online platform voor restaurants tot de kernactiviteiten behoren. In dit geval valt het bedrijf onder een technologiebedrijf en is het inderdaad geen pensioenpremies verschuldigd. Echter, de rechter heeft bepaald dat het bezorgen van maaltijden tot de kernactiviteiten behoren waardoor Deliveroo geen technologiebedrijf is, maar een bezorgdienst. Bezorgdiensten zijn wel pensioenpremies verschuldigd. 

Voor de vaststelling dat het bedrijf een bezorgdienst is, zijn een aantal criteria gebruikt. Er moet voor het bepalen of er sprake is van een bezorgdienst niet alleen gekeken worden naar het bezorgen zelf, andere factoren spelen hier ook een rol. De individuele activiteiten die verricht worden zoals het bestelproces, de digitale omgeving en de reclame-uitingen zijn namelijk allemaal gericht op het uiteindelijke doel: het bezorgen van maaltijden. 

Doordat er is bepaald dat Deliveroo een bezorgdienst is, is er geconcludeerd dat het bedrijf verplicht is pensioenpremies te betalen voor al haar medewerkers met een arbeidsovereenkomst. Dit betreft vooral de bezorgers die in de eerste jaren dat het bedrijf in Nederland actief was, werkzaam waren bij Deliveroo. Vanaf november 2017 werkt Deliveroo slechts nog met zzp’ers. De rechtbank heeft geoordeeld dat er ook in deze gevallen sprake is van een arbeidsovereenkomst. In dit geval dient het bedrijf ook pensioenpremies te betalen voor de zzp’ers, deze zaak loopt nog en er kan daarom nog niet gezegd worden hoe het voor deze groep werknemers zal eindigen. 

Heeft u een vraag over dit onderwerp met betrekking tot uw eigen situatie? Of heeft u een andere juridische vraag? Neem dan gerust contact met ons op via rechtsbureau@studentenorganisatie.nl

Deliveroo must pay pension premium to her employees

Companies are obligated to participate in a pension fund when they fulfil certain terms. This means that when she meets the criteria, she must pay pension premiums for her employees. 
Deliveroo describes itself as a company that focuses to offer online platforms for restaurants. If this is true, Deliveroo is categorized as a technology company and it is not obligated to pay pension premiums. However, the Dutch court has decided that meal deliveries are the main activities and therefore Deliveroo is not a technology company, but it is subjected to delivery services.

To determine that the company is indeed a delivery service more crucial points should be taken into consideration and not only the delivery itself. For example individual activities such as order processes, the digital environment and advertisements. All have the same purpose: meal delivery. 

Because there has been stated that Deliveroo is indeed a delivery service, there has been concluded that the company is obligated to pay pension premiums for all of her employees who are in possession of a labor contract. Since November 2017 Deliveroo only works with self-employed people, therefore it will only affect employees who worked for the company before November 2017. But that is not completely true, the Dutch court considered that sometimes there is also a labor contract when the company works with self-employed. In this case the company also needs to pay pension premium for the self-employed. However this case is not handled yet so this is not determined.

Do you have a question about this topic or are you in need of any other legal advice? Don’t hesitate to contact us by mail: rechtsbureau@studentenorganisatie.nl