Verkeerd prijskaartje / Wrong price tag

English below

Stel je voor dat je in de supermarkt een pizza in je mandje legt, waarvan de prijs volgens het prijskaartje in het schap €3,99 bedraagt. Eenmaal aangekomen bij de kassa, scant de pizza echter voor €4,49. Moet je nu die €4,49 of €3,99 betalen? En stel je eens voor dat je een mooie jas vindt waar een kaartje van €20 aan hangt, maar wanneer je deze wilt afrekenen, blijkt de prijs toch €200. Wat moet je nu betalen?

In principe mag je ervan uitgaan dat wat op het prijskaartje staat, overeenkomt met de bedoeling van de verkoper, want doorgaans is dat immers ook zo. Dit heet de vertrouwensleer. Maar in de bovenstaande voorbeelden, verschilde het prijskaartje van de bedoeling van de verkoper. Dan blijkt dat er toch een aantal haken en ogen aan de vertrouwensleer zitten. De vraag waar het nu om gaat, is om of je redelijkerwijs mocht vertrouwen op het prijskaartje, of dat er sprake is van een zogenaamde ‘kennelijke vergissing’.

Wanneer er slechts een klein verschil tussen de aangegeven prijs en de daadwerkelijke prijs zit, is de kans groot dat je op het prijskaartje mocht vertrouwen, terwijl er bij een groot verschil eerder sprake zal zijn van een kennelijke vergissing. Bij het voorbeeld van de pizza zou je dus wel van de €3,99 uit mogen gaan, maar bij het voorbeeld van de jas waarschijnlijk niet van de €20. Verder zal het minder snel een kennelijke vergissing betreffen wanneer de prijs overeenkomt met de prijs bij andere winkels en bovendien wanneer is aangegeven dat het om een speciale aanbieding gaat. 

En mocht je twijfels hebben over of de prijs op een product wel echt klopt? Dan word je verwacht zelf onderzoek te doen en na te gaan of de prijs juist is. 

Heeft u een vraag over dit onderwerp? Of heeft u een andere juridische vraag? Neem dan gerust contact met ons op via rechtsbureau@studentenorganisatie.nl of kom langs op spreekuur elke woensdagmiddag van 15:00 tot 17:00 uur, Muurstraat 16 Groningen.

Wrong price tag

Imagine you’re in the supermarket putting a pizza, with a price of €3,99 according to the tag on the shelf, into your basket. Once you get to the checkout, the pizza scans for €4,49. Do you need to pay €4,49 or €3,99? And imagine you find a nice coat with a price tag that says €20, but when you go to buy it, the price turns out to be €200. What do you have to pay?

In general, you may assume that what’s stated on the price tag, corresponds with the seller’s intentions, which usually is the case after all. This is called the principle of trust. But in the examples mentioned above, the price tag differed from the seller’s intentions. This raises some problems surrounding the principle of trust. The central question is now whether you could reasonably trust the price tag, or whether it concerns a so-called ‘obvious mistake’. 

When there’s only a minor difference between the indicated price and the actual price, you may presumably have trusted the price tag, whereas when there’s a bigger difference, it is likely an obvious mistake. In the example of the pizza, you would thus be able to assume the price were €3,99, but in the example of the coat you would probably not be able to assume the price were €20. Furthermore, something is less likely to constitute an obvious mistake when the price is similar to that in other stores and also when it is pointed out to be a special offer. 

And in case you are in doubt on whether the price on a product is actually correct? Then you’re expected to check yourself if the price is right.

Do you have a question about this topic or are you in need of any other legal advice? Don’t hesitate to contact us by mail at rechtsbureau@studentenorganisatie.nl or visit our office every Wednesday between 3 and 5 PM, at Muurstraat 16 Groningen.