Colportage: verkoop aan huis of op straat

(English below)

Je kent het wel, je loopt door een drukke straat en je ziet verkopers van bijvoorbeeld een goed doel of een lokale krant staan. Ze spreken je aan en proberen je ervan te overtuigen een abonnement bij ze af te sluiten. Hierdoor kan je overrompeld worden. Op dat moment lijkt alles rooskleurig, maar bij thuiskomst kun je toch spijt krijgen. Wat zijn dan je rechten?

We spreken in dergelijke gevallen van overeenkomsten buiten de verkoopruimte. Een overeenkomst kan het aanschaffen van een product zijn of het afsluiten van een abonnement. Buiten de verkoopruimte houdt in dat de overeenkomst wordt aangegaan buiten de winkel. Bijvoorbeeld aan de deur, of op straat. Als consument heb je dan in principe recht op informatie en een ontbindingsrecht. 

De verkoper heeft een omvangrijke informatieplicht. Zo moet hij onder andere de contactgegevens van de verkoper verstrekken, wat de (abonnements)kosten zijn en als er een ontbindingsrecht is, de wijze waarop en de termijn waarbinnen ontbonden kan worden. Tevens moet de verkoper een kopie van het ondertekende contract te verstrekken.

Na het sluiten van de overeenkomst heeft de consument veertien dagen de tijd om zich te bedenken. Binnen die termijn kan hij de overeenkomst ontbinden. Heeft de verkoper je niet gewezen op het recht van ontbinding? Dan wordt de termijn van veertien dagen verlengd, totdat je wel op dat recht wordt gewezen. Dit kan maximaal tot een jaar worden verlengd. 

Bent u een overeenkomst aangegaan buiten de verkoopruimte en wilt u weten wat uw rechten zijn? Of heeft u een andere juridische vraag? Neem dan gerust contact met ons op via rechtsbureau@studentenorganisatie.nl of kom langs op spreekuur elke woensdagmiddag van 15:00 tot 17:00 uur, Muurstraat 16 Groningen. 

Colportage: door-to-door selling 

You are likely familiar with this situation: you walk down a busy street and you see traders from a charity, or a local newspaper for example. They approach to you and try to convince you to take a subscription to their service. This situation may catch you off guard. At that moment everything seems rosy, but at home when everything has settled, you might regret your decision to take the subscription. What rights does the law grant you? 

In situations as described above, we talk about contracts negotiated away from business premises. A contract may refer to the purchase of a product or the agreement of taking a subscription. ‘Away from business premises’ means that the contract is negotiated away from the shop, such as at your door or on the streets. In principle, you as a consumer are then entitled to certain information and a right of termination.

The trader has an extensive obligation to provide information. For example, he must provide the contact details of the trader, what the (subscription) costs are and if there is a right of termination, the time limit and procedures for exercising that right. The trader must also provide a copy of the signed contract or the confirmation of the contract.

After concluding the agreement, the consumer has fourteen days to withdraw from the contract. He can terminate the agreement within that period. If the trader has not provided the consumer with the information on the right of termination as required, the termination period will expire after 12 months. If the trader provides the information within 12 months, 
the withdrawal period shall expire 14 days after the day upon which the consumer receives that information.

Do you have a question about this topic or are you in need of any other legal advice? Don’t hesitate to contact us by mail: rechtsbureau@studentenorganisatie.nl or visit our office every Wednesday between 3 and 5 PM, at Muurstraat 16 Groningen.