Veiligheid van producten: een ontploffend flesje vers sap?

English below

Stel je koopt een flesje versgeperst sap in de supermarkt. Bij thuiskomst vergeet je het in de koelkast te zetten en een aantal dagen later vind je het flesje terug in je rugzak. Het zal wel niet meer goed zijn, dus je besluit de inhoud maar door de gootsteen te gooien. Maar als je de dop eraf draait, knalt de dop vervolgens eraf en in je gezicht met oogletsel als gevolg. Kun je dan schadevergoeding krijgen? Of had je dat beter kunnen weten?

Of je schade vergoedt kan krijgen, hangt ervan af of er sprake is van een ‘gebrekkig’ product. Een product is gebrekkig als deze bij normaal gebruik niet de veiligheid biedt die je ervan mag verwachten. Die verwachting wordt onder andere ingevuld door hoe het product naar redelijke verwachting zal worden gebruikt. Parfum drinkt men normaal niet en is indien het wel normaal wordt gebruikt ongevaarlijk. Verder is de presentatie van het product van belang. Wordt er voor bepaalde gevaren gewaarschuwd? Vaak zie je gebruiksaanwijzingen en/of veiligheidswaarschuwingen op producten.Op een bus slagroom zie je altijd wel staan ‘ontploffingsgevaar’,of ‘niet blootstellen tegen hitte’.

Terug naar het flesje sinaasappelsap. Moet een consument kunnen verwachten dat een vers sapje na een aantal dagen buiten de koelkast kan ontploffen? Of moet voor dat gevaar gewaarschuwd worden? De rechtbank Maastricht oordeelde dat de producent hier niet voor hoefde te waarschuwen. De consument mocht verwachten dat een vers sapje, zonder conserveringsmiddelen, snel zal bederven en als gevolg van een gistingsproces het flesje onder druk komt te staan. De uitspraak kun je hier terugvinden. 

Net als bij heel veel juridische kwesties, zal het per situatie verschillen of de consument wel of niet het gevaar had kunnen verwachten. Heb je vragen over dit onderwerp? Of over iets heel anders? Neem dan gerust contact met ons op via rechtsbureau@studentenorganisatie.nl of kom langs op spreekuur elke woensdagmiddag van 15:00 tot 17:00 uur, Muurstraat 16 Groningen.

Safety of products: an exploding bottle of fresh juice?

Imagine the following situation. You go to the grocery store and you buy a bottle of fresh juice. At home you forget to put it in the fridge. A few days later you find the bottle in your backpack. You might think that it is spoiled, so you decide to throw the contents down the drain. As you are opening the bottle, the cap then pops off and hits your face. Resulting in eye damage. Would you be able to receive compensation for that? Or should you have been aware of that danger? 

Your right to get compensated for the damage depends on whether the product can be assed as ‘defective’. A product is defective where it does not provide the safety which a person is entitled to expect, taking all circumstances into account. A relevant factor is the reasonable use of the product. Perfume is normally not for drinking, so if you do, it doesn’t make the perfume a defective product. Another relevant factor is de presentation of the product. Does the product contain safety warnings, or instructions of how to use it? On a bottle of deodorant you would probably find ‘May burst if heated’, or ‘Keep away from heat’. 

Back to the initial question. Should a consumer be able to expect that a fresh juice may explode after a few days outside the fridge? Or should the consumer bewarned about that danger? The court ruled that the producer did not have to warn about this. The consumer could expect that a fresh juice, without preservatives, would spoil quickly and as a result would come under pressure. You can find the case here. 

As with many legal issues, it strongly depends on the given circumstances whether the consumer could have expected the danger or not. Do you have a question about this topic or are you in need of any other legal advice? Don’t hesitate to contact us by mail: rechtsbureau@studentenorganisatie.nl or visit our office every Wednesday between 3 and 5 PM, at Muurstraat 16 Groningen.