Vergoeding bij vluchtvertraging / Compensation for flight delays

English below

De kerstvakantie komt eraan en misschien heb je wel plannen om op reis te gaan. Twee of drie uur van tevoren sta je netjes op het vliegveld, maar als je op het scherm kijkt, blijkt dat je vlucht is vertraagd. Balen, maar wellicht heb je nog recht op compensatie om het leed te verzachten.

Er zijn Europese regels over dergelijke vergoedingen. Deze zijn van toepassing wanneer je vliegt vanuit een EU-land of met een Europese maatschappij naar een EU-land. Bij een vertraging van minder dan twee uur heb je helaas geen rechten. Wanneer de vertraging langer dan twee uur duurt, geldt voor de vliegtuigmaatschappij een zorgplicht. Dat wil zeggen dat je recht hebt op eten en drinken, en eventueel een hotelovernachting. Pas vanaf een vertraging van drie uur kan je recht hebben op een vergoeding.

De hoogte van een eventuele vergoeding is afhankelijk van de duur van de vertraging en de afstand van de vlucht. Het gaat hierbij om aankomstvertraging en niet om vertrekvertraging, dus het gaat erom hoeveel tijd je later op je bestemming aankomt. De hoofdregels voor compensatie zijn dan als volgt:

Bij een vertraging van vijf uur of meer kan je de vlucht ook annuleren of kiezen voor een vervangende vlucht. Bij beiden blijft het recht op compensatie ook bestaan. Wanneer je kiest voor annulering, moet je binnen een week het aankoopbedrag van je ticket terugkrijgen van de vliegtuigmaatschappij. Wanneer je kiest voor een vervangende vlucht, moet de luchtvaartmaatschappij dit onder dezelfde voorwaarden als de oorspronkelijke vlucht uitvoeren. Krijg je een stoel in een hogere klasse, kunnen daar geen extra kosten voor worden gerekend, en krijg je een stoel in een lagere klasse, moet je het prijsverschil terugkrijgen.

Let wel op dat het recht op compensatie vaak vervalt bij buitengewone omstandigheden, zoals slechte weersomstandigheden, stakingen of veiligheidsproblemen.

Heb je een vraag over dit onderwerp? Of een andere juridische vraag? Neem dan gerust contact met ons op via rechtsbureau@studentenorganisatie.nl of kom langs op spreekuur elke woensdagmiddag van 15:00 tot 17:00 uur, Muurstraat 16 Groningen.

Compensation for flight delays

Christmas is coming up and perhaps you have plans to make a trip during the holidays. Two or three hours in advance you arrive at the airport, but when you look at the information screen, you find out your flight is delayed. Pity, but you might be entitled to compensation to ease the pain.

There are European rules regarding such compensation. This apply to flights departing from EU-countries, or flights operated by European airlines to EU-countries. With a delay less than two hours, unfortunately you have no rights. After two hours, the airline has a duty to provide food, drinks and, possibly, a hotel stay. Only with a delay of three hours or more, you may have a right to compensation.

The level of compensation is assessed with regards to the length of the delay and the distance of the flight. Note that this concerns the delay in arrival, rather than in departure. The main rules for compensation are as follows:

When the delay exceeds five hours, you have a right to reimbursement or re-routing. Either way, the right to compensation remains. If you choose reimbursement, the airline must return the cost of the ticket at the price at which it was bought within a week. If you choose re-routing, the airline must offer you a ticket under comparable conditions as the initial flight. In case you get a seat in a higher class, no extra costs may be charged, and in case you get a seat in a lower class, you are entitled to the difference in price.

It is important to note that the right to compensation usually lapses when there are extraordinary circumstances, such as bad weather conditions, strikes or security risks.

Do you have a question about this topic or are you in need of any other legal advice? Don’t hesitate to contact us by mail at rechtsbureau@studentenorganisatie.nl or visit our office every Wednesday between 3 and 5 PM, at Muurstraat 16 Groningen.