Teruggave van geld bij geannuleerde evenementen / Money refund in case of cancelled events

Teruggave van geld bij geannuleerde evenementen

(English below)

De formule 1 Grand Prix in Zandvoort, het Songfestival in Rotterdam en festivals als Pinkpop en Lowlands. Dit is een willekeurige opsomming van grote evenementen die de komende maanden in Nederland georganiseerd zouden worden. Door het Coronavirus zijn veel van deze evenementen echter afgelast. Bij de evenementen die nog niet zijn afgelast, is het de verwachting dat dit op korte termijn zal gebeuren. Veel mensen hebben echter al een ticket voor deze evenementen gekocht. Tickets voor grote evenementen zijn vaak duur. Zo kost een weekendje Pinkpop €230. De vraag die in dit blog centraal staat, is of je dit geld kwijt bent wanneer het evenement wordt afgelast, of dat je toch nog ergens recht op hebt.

Op het moment dat je een ticket koopt, sluit je een overeenkomst met degene die het ticket verkoopt. Dit zal vaak de organisator van het evenement zijn. Op grond van deze overeenkomst moeten beide partijen een prestatie verrichten. De prestatie die de verkoper van het ticket moet verrichten, is ervoor zorgen dat jij toegang tot het evenement hebt. De prestatie die jij in ruil hiervoor moet verrichten, is vaak het betalen van een bepaald geldbedrag. Wanneer het evenement niet op de oorspronkelijke datum plaatsvindt, komt de verkoper van het ticket de overeenkomst niet na. Het gevolg hiervan is dat jij de overeenkomst mag ontbinden. Hierna heb jij het recht om de aankoopprijs van het ticket van de verkoper terug te vorderen.

We leven momenteel in bijzondere tijden. De culturele sector is zwaar getroffen door het Coronavirus. Alle evenementen zijn voor de komende maanden afgelast. Wanneer iedereen het geld dat hij voor zijn ticket heeft betaald terug zal vragen, zal dit waarschijnlijk leiden tot vele faillissementen. Wanneer de organisator van een evenement failliet wordt verklaard, krijgt niemand met een ticket zijn geld terug. Er is dan immers simpelweg geen geld meer. Om dergelijke scenario’s te voorkomen, werkt de culturele sector met twee alternatieven. Deze zijn het verplaatsen van de evenementen naar andere data en het aanbieden van vouchers voor toekomstige evenementen. Bij gebruik van deze alternatieven is de kans kleiner dat de organisator failliet gaat. Daarnaast krijgt degene die het ticket heeft gekocht alsnog waar voor zijn geld. Hierbij geldt echter wel dat je de alternatieve datum of het voucher niet hoeft te accepteren. Het kan zijn dat jij, om welke reden ook, alsnog jouw geld terug wilt vorderen. Juridisch gezien blijft dit mogelijk, ook wanneer de organisator één van de twee genoemde alternatieven aanbiedt.

Heeft u een vraag over dit onderwerp of heeft u een andere juridische vraag? Neem dan gerust contact met ons op via rechtsbureau@studentenorganisatie.nl. Onze fysieke spreekuren zullen tot nader bericht helaas niet plaatsvinden.

Money refund in case of cancelled events

The Formula 1 in Zandvoort, the Eurovision song contest in Rotterdam and festivals like Pinkpop and Lowlands. This is a random summation of major events which were supposed to be organized in the Netherlands during summertime. However, many of these events are cancelled because of the Coronavirus. The evens which are not cancelled yet, will probably be cancelled soon. Many people already bought tickets for these events. Tickets for major events are often expensive. For example, three days at Pinkpop cost €230. This blogpost is about whether you simply lose your money if the event is cancelled, or whether you still have certain rights.

At the moment you buy a ticket, you come to an agreement with the seller. Often this will be the organizer of the event. This agreement makes that both parties have to deliver a certain  performance. The seller has to make sure that you have access to the event. Your performance exists out of paying a certain amount of money. The seller violates the agreement if the event does not take place at the initial date. The consequence of this is that you have the right to terminate the agreement. If you do so, you have the right to reclaim your money.

We live in unusual times. The coronavirus has caused a crisis amongst cultural institutions. In the next couple of months, all events will be cancelled. If everyone will ask for a refund of his money, this likely leads to many bankruptcies. If the organizer of the event is declared bankrupt, nobody with a ticket will get his money back. There will simply be no money left. To avoid this, cultural institutions use two alternative approaches. These are postponing the events and offering vouchers for future events. These alternatives lower the change that the organizer will go bankrupt. Besides this, you will get value for the money you’ve already paid. However, you do not have to accept an alternative date or a voucher. You still have the legal right to reclaim your money.

Do you have a question about this topic or are you in need of any other legal advice? Don’t hesitate to contact us by mail: rechtsbureau@studentenorganisatie.nl. Unfortunately, we won’t have office hours until further notice.