Veilig achteraf betalen / Pay safely afterwards

(English below)

Tegenwoordig wordt er veel online geshopt. In het afgelopen jaar namen het aantal online bestellingen drastisch toe wegens de coronacrisis en nu al helemaal door de harde lockdown en de kerstdagen die in aantocht zijn. Voor onze samenleving is het echt een uitkomst om online een bestelling te kunnen plaatsen die vervolgens bij je thuis wordt bezorgd. Veel webshops hebben het de klant nog makkelijker gemaakt door steeds meer betaalmethodes aan te bieden, waaronder methodes die achteraf betalen mogelijk maken.

Klarna en AfterPay zijn de twee bekendste betaalmethodes die het mogelijk maken om achteraf te betalen. Bij Klarna bestelt de klant online een product en deze hoeft pas na 14 of 30 dagen betaald te worden. Bij AfterPay krijgt de klant 14 dagen de tijd om de bestelling te betalen. Je dient echter wel rekening houden met de proces- en transactiekosten, deze zijn bij iedere betaalmethode weer anders en kunnen oplopen tot wel 3% van je aankoopbedrag. Achteraf betalen is voor velen een uitkomst, mensen ‘durven’ gemakkelijker een bestelling te plaatsen als er achteraf mag worden betaald.

Hoewel het achteraf betalen erg handig is gaat het helaas ook wel eens mis. Iedereen heeft waarschijnlijk wel eens gehoord van of te maken gehad met ‘internetoplichting’. Door de komst van bijvoorbeeld Marktplaats, ‘Tikkie’, het internetbankieren en het online betalen van producten is de kans steeds groter geworden dat je online wordt opgelicht, het wordt de oplichters steeds makkelijker gemaakt.

Je bent opgelicht, wat doe je nu?

De bank mag het bedrag niet naar je terugstorten omdat de betaling met jouw bevestiging is uitgevoerd. Wat je wel kunt doen is direct aangifte doen van oplichting. Dit kan bij het ‘Landelijk Meldpunt Internetoplichting’. Heb je aangifte gedaan bij een lokaal politiebureau? Doe dit dan ook nog via voorgenoemd meldpunt.

Als het Openbaar Ministerie de verdachte vervolgt, kan je je aansluiten bij deze aanklacht om zo mogelijk je geld terug te krijgen. Eventueel kun je ook nog bij de aanbieder een melding doen van oplichting.

Hoe kan je voorkomen dat je via internet wordt opgelicht?

Om er zeker van te zijn dat je met een veilige webshop te maken hebt kan je controleren of deze is aangesloten bij een keurmerk. Stichting Webshop Keurmerk is de overkoepelende stichting waar webshops zich bij aan kunnen sluiten. De webshops zijn verplicht te voldoen aan de Europese en Nederlandse wet- en regelgeving en aan de Keurmerk-code. De stichting heeft als doel het vertrouwen van consumenten ten aanzien van internetaankopen te vergroten. Bovendien is het natuurlijk altijd verstandig om geen geld over te maken als je het niet vertrouwt. Controleer altijd of de betreffende webshop die je wantrouwt is aangesloten bij een keurmerk.

Heb je een vraag over dit onderwerp of heb je een andere juridische vraag? Neem dan gerust contact met ons op via rechtsbureau@studentenorganisatie.nl. Onze fysieke spreekuren zullen tot nader bericht helaas niet plaatsvinden.

Pay safely afterwards

Nowadays there is a lot of shopping online. In the past year, the number of online orders increased drastically due to the Covid-19 crisis and now especially because of the lockdown and the Christmas days that are approaching. For our society it is really convenient to place an order online that subsequently will be delivered at home. Many webshops have made it even easier for the customer by offering more payment methods, including methods that enable payment afterwards.

Klarna and AfterPay are the two best-known payment methods that make it possible to pay afterwards. At Klarna, the customer orders a product online and it only needs to be paid after 14 or 30 days. With AfterPay, the customer has 14 days to pay for the order. However, you do have to take into account the process- and transaction costs, these are different for every payment method and can amount to up to 3% of your purchase amount. Paying afterwards is very pleasant for many, people really “dare” to place an order more easily if payment is allowed afterwards.

Although paying afterwards is very convenient, it unfortunately sometimes goes wrong. Probably everyone has heard of or dealt with “internet scams”. With the arrival of for example Marktplaats, ‘Tikkie’, internetbanking and the payment of online products, the chance that you will be scammed online has increased, it is getting easier for scammers.

You have been scammed, what are you doing now?

The bank may not refund the amount to you because the payment is made with your confirmation. What you can do is report a scam immediately. This can be done at the ‘Landelijk Meldpunt Internetoplichting’ (this is a national hotline for internet scams). Did you press charges at a local police station? Then also do this via the mentioned reporting point: ‘Landelijk Meldpunt Internetoplichting’.

If the Public Prosecution Service prosecutes the suspect, you can join this charge to get your money back if possible. You can also report scams to the provider.

How can you avoid being scammed via the internet?

To make sure that you are dealing with a safe webshop, you can check whether it is affiliated with a quality mark. ‘Stichting Webshop Keurmerk’ is the umbrella foundation that webshops can join. The webshops are obliged to comply with European and Dutch laws and regulations and the ‘Quality Mark code’. The foundation’s goal is to increase consumer confidence with regard to internet purchases. Moreover, it is of course always wise not to transfer money if you do not trust it. Always check whether the relevant webshop that you distrust is affiliated with a quality mark.

Do you have a question about this topic or are you in need of any other legal advice? Don’t hesitate to contact us by mail: rechtsbureau@studentenorganisatie.nl. Unfortunately, we won’t have office hours until further notice.