Rechten en plichten van de werknemer bij een burn-out / A burned-out employee’s rights and obligations

(English below) Meer en meer mensen krijgen ergens gedurende hun loopbaan te maken met klachten van overspannenheid en burn-out. De ene werkgever neemt dit misschien serieuzer dan de andere, en dit kan voor extra spanningen zorgen. Dus wat zijn eigenlijk de rechten en plichten van een werknemer bij een burn-out? … Read more Rechten en plichten van de werknemer bij een burn-out / A burned-out employee’s rights and obligations

Reis- en verblijfsrechten als EU-burger/ travel and stay rights as a European citizen.

Het is nog niet zo lang geleden dat er bij iedere grens van ieder EU-land een grenscontrole bestond. Voordat een burger van één EU-lidstaat de grens over mocht, werd gecontroleerd of die burger gecheckt voor zijn papieren. Als daaraan iets niet klopte, werd toegang verwijderd. Vandaag de dag is iets … Read more Reis- en verblijfsrechten als EU-burger/ travel and stay rights as a European citizen.