Privacyverklaring

Wie zijn wij?

Het SOG Rechtsbureau verzorgt gratis juridisch advies over verschillende onderwerpen in Groningen. Het SOG Rechtsbureau bestaat uit rechtenstudenten van de Rijksuniversiteit Groningen. Om deze diensten aan te kunnen bieden, verwerken wij enkele privacygevoelige persoonsgegevens. In deze verklaring welke gegevens worden verzameld, voor welke doeleinden, en welke rechten jij hebt.

Het verzamelen van persoonsgegevens

Cliënten

De volgende gegevens kunnen wij verwerken:

 • NAW-gegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Leeftijd
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Overig contact
 • Gegevens die jij invult via open velden op de website
 • Nationaliteit
 • Inkomensgegevens, dienstverband en werkgever

Kort gezegd verwerken wij gegevens enkel voor zover dat noodzakelijk is om u van schriftelijk juridisch advies te voorzien. Deze gegevens worden niet langer dan één jaar na het laatste contact bewaard.

Sollicitanten

Wij kunnen jouw e-mailadres en de inhoud van de toegezonden motivatiebrief en CV verwerken. De gegevens worden niet langer bewaard dan tot het einde van de sollicitatieprocedure.

Doel van de verwerking

Wij verwerken je persoonsgegevens voor één of meer van de volgende doeleinden:

 • Om je te kunnen voorzien van schriftelijk juridisch advies
 • Om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren
 • Om je sollicitatie te behandelen

Doorgifte aan derden

Alleen medewerkers van het SOG Rechtsbureau hebben toegang tot je persoonsgegevens. Deze worden niet gedeeld met derden. In het zeer uitzonderlijke geval dat dit nodig wordt geacht voor een doorverwijzing, worden je gegevens alleen met jouw toestemming gedeeld.

Wat zijn je rechten?

In beginsel (volgens de Algemene verordening gegevensbescherming 2016/679) heb je de volgende rechten ten aanzien van je persoonsgegevens:

 • Het recht om informatie op te vragen over de verwerking van je persoonsgegevens en op inzage
 • Het recht om persoonsgegevens te wijzigen
 • Het recht om persoonsgegevens te laten verwijderen
 • Het recht op beperking van de verwerking
 • Het recht op overdraging van je persoonsgegevens aan een ander
 • Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens wanneer je het oneens bent met de wijze waarop het SOG Rechtsbureau met je persoonsgegevens omgaat

Contactgegevens

Verzoeken met betrekking tot uw rechten, vragen of klachten kunt u sturen naar rechtsbureau@studentenorganisatie.nl.